logotitle

Kontakt    icnfb  icnig  ictw  icnyt  

29900701043_4d8f455023_b.jpg

Središnja staza Via Dinarica (bijela linija) proglašena je najboljom u svijetu za 2014. godinu u kategoriji "nova staza" po izboru popularnog magazina Outside.

U obrazloženju je izdvojena etapa Prenj-Čvrsnica-Vran u Bosni i Hercegovini. 
Via Dinarica je koncept razvoja avanturističkog i planinskog turizma duž planinskog lanca Dinarida, uključujući gotovo sve zemlje regiona. 
Od augusta do novembra prošle godine, putem projekta "Hod Via Dinaricom", organizovan je prolazak ključnih planinarskih staza koji čine Via Dinaricu, a radi njene promocije, kao i samog regiona. 
Izbor Outside magazina je dobrim dijelom posljedica tog projekta. 
Projekt hoda Via Dinaricom podržali su UNDP i USAID u BiH.


LOGO CRNI

Zemlja Dinarika posvećena je promociji prirodnog i kulturnog naslijeđa Dinarida, održivom razvoju, kao i zaštiti prirode i edukaciji. 
Mi smo organizacija koja nastoji podržati različite projekte na polju ruralnog razvoja, prostornog planiranja, razvoja turizma, sporta i rekreacije, proizvodnje organske hrane, očuvanja tradicionalne poljoprivrede i tradicionalne umjetnosti i zanata.

 

atamember2.pngviadinaricacomlogo1

terradinarica footer1We are dedicated to nature conservancy and education, sustainable mountain development and promoting the natural and cultural heritage of the Dinaric Alps.

Terra Dinarica (Zemlja Dinarika)
Vladimira Nazora 2
Sarajevo 71000

TERRADINARICA - sva prava pridržana

designer17